TAZMİNAT SÜREÇLERİ

Hesaplama

Alabileceğiniz tazminat miktarı uzman bilirkişilerimiz ile hesaplanarak tarafınıza bilgi verilir.

Dosyanın Oluşturulması

Evraklarınız tarafınızdan ve ilgili kurumlardan temin edilerek ivedi bir şekilde başvuruya hazır hale gelinir.

Tazminatın Tarafınıza Ödenmesi

Tazminatınız 30 gün içerisinde tahsil edilerek tarafınıza ödenir.